22 سپتامبر، تاریخ عرضه هارد فورک واسیل کاردانواست، سه ماه پس از تاریخ اعلام شده

پس از تکمیل موفقیت آمیز و آزمایش گسترده همه اجزای اصلی، به علاوه آمادگی جامعه! ما به همراه cardanostiftung می توانیم امروز تایید کنیم. که 22 سپتامبر را برای ارتقاء واسیل در شبکه اصلی کاردانو اجرا می شود.
(InputOutputHK) 2 سپتامبر 2022